برخورد دولت تاجیکستان با زنانی که لباس اسلامی می پوشند

گشت های مد و لباس در “دوشنبه” با حضور در پارک ها و فروشگاهها سازمانهای دولتی به کسانی که حجاب رایج زنان مسلمان را می پوشند تذکر می دهند.

به گزارش«محبت نیوز»  دیلورا یک زن مسلمان ۳۰ ساله اهل تاجیکستان با چند نفر از ماموران گشت های مد و لباس مواجه شد که از او در مورد نوع بستن روسریش بازجویی کردند.
به نقل از یورونیوز، این زن تاجیک می گوید: ماموران او و دیگر زنان مسلمانی که مانند او روسری پوشیده بودند را در داخل کلینیکی از دیگر زنان جدا کردند و در یک اتاقی مجزا از آنان خواستند تا روسریهایشان را باز کرده و به سبک سنتی تاجیکی ببندند.
دیلورا افزود: مقامات آنها را مجبور کردند که فقط به سبک سنتی لباس بپوشند و او در اعتراض به آنها گفته است که چرا آنها لباس های سبک غربی به تن کرده اند.
دیده بان حقوق بشر گفته است که دولت تاجیکستان از عبارت «لباس سنتی» برای اشاره غیر مستقیم به حجاب استفاده می کند.

گشت های مد و لباس در پایتخت این کشور با حضور در پارک ها، فروشگاهها سازمانهای دولتی به کسانی که حجاب رایج زنان مسلمان را می پوشند تذکر می دهند و در اصل هدف این گشت ها زنان مسلمان است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی