مسلمانان استرالیا به خوانده شدن سرود ملی در مدارس این کشور اعتراض کردند!

عده ای از مسلمانان ساکن استرالیا و عضو گروه اسلامی <حزب التحریر> به خوانده شدن سرود ملی آن کشور در مدارس اعتراض کرده و معتقدند که دانش آموزان مسلمان نباید به خواندن سرود وادار شوند.

به گزارش «محبت نیوز» حمزه قریشی، سخنگوی گروه مورد اشاره در گفتگو با خبرنگار Daily Telegraph گفت: دولت استرالیا ادعا می کند که مدافع آزادی است، ولی ارزش ها و اعتقادات خود را به مسلمانان تحمیل می کند. دولت می گوید که پیروی از قانون کافی نیست، شما باید ارزش های ما را نیز بپذیرید.
به نوشته تارنمای ایران جوان، این اظهار نظر، انتقادات گسترده بسیاری از سیاستمداران را در پی داشت. بخصوص که اعلام شد مدیر یکی از مدارس ابتدایی، دانش آموزان را از خواندن سرود ملی استرالیا معاف کرده است. سوال اینجاست که اگر مسلمانان مایل به پیروی از ارزش های مشترک نیستند، چرا در کشور دیگری زندگی نمی کنند؟

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی