نتیجه یک تحقیق: مسیحیان تحت جفا همواره در طول تاریخ از خشونت پرهیز کرده اند

نتیجه تحقیقات نشان میدهد که مسیحیان غالبن چند استراتژی محدود برای حفظ بقای خود داشته از جمله راهکارهای حفظ بقای آنها در شرایط دشوار، زندگی زیرزمینی یا مهاجرت بوده است.

به گزارش «محبت نیوز» سه موسسه آکادمیکی که به یکدیگر ملحق شده بودند تا درباره تحت جفاترین فرقه های مسیحی در طول تاریخ در سراسر جهان، تحقیق کنند نتایج پژوهش خود را به زودی منتشر خواهند کرد.

به نوشته تارنمای مدارا، دانشگاه جورج تاون، نتردام و موسسه آزادیهای مذهبی در این پروژه تحقیقی با یکدیگر همکاری کردند.

این گروه تحقیقی اولین موسسه پژوهش درباره مسیحیان تحت جفا در جهان را با نام «زیر شمشیر سزار» تاسیس کرده اند.که موسسه تمپلتون نیز عهده دار هزینه‌های این پژوهش شده بود.

انجام این پروژه سه سال به طول انجامید. در این پژوهش ۱۴ محقق اطلاعات جمع آوری شده از ۳۰ کشور جهان را از مطلعین که در سراسر جهان پراکنده بودند جمع آوری و تحلیل کرده است. در این تحقیق الگوهای جفا بر مسیحیان و همچنین شیوه پاسخگویی ایمانداران به مسیح به این تعقیب و شکنجه ها و همچنین توصیه‌های مقابله با آزار و شکنجه تحلیل و بررسی شده است.

نتیجه تحقیقات نشان میدهد که مسیحیان غالبن چند استراتژی محدود برای حفظ بقای خود داشته از جمله راهکارهای حفظ بقای آنها در شرایط دشوار، زندگی زیرزمینی یا مهاجرت بوده است.

برخی نیز خود را با رژیم سرکوبگر حاکم وفق داده‌اند. مسیحیان با استفاده از راه حل دوم اغلب در پی حفظ آزادیهای ایمانی خود با رعایت چند فاکتور بوده اند.

آنها اغلب روابط خود را با غیرمسیحیان، جمعیتهای مسیحی دیگر و چهره‌های سکولار به صورت مسالمت آمیز بسط و گسترش میدادند. مواجهه مستقیم با نیروهای سرکوبگر استراتژی بوده است که به ندرت مورد استفاده مسیحیان قرار میگرفته. از این استراتژی تنها در زمانی که بی عدالتی به آخرین حد خود میرسیده است استفاده میشده است.

این تحقیق نشان میدهد که راهکار غالب مسیحیان تحت شکنجه در طول تاریخ پرهیز از خشونت و راهکارهای مسالمت آمیز بوده است.

تروریسم جز در چند مورد بسیار استثنایی و نادر در طول تاریخ در بین مسیحیان دیده نشده است. که نشان دهنده آن است الهیات و تعالیم مسیحی در اتخاذ چنین رویکردهایی بسیار موثر بوده است. نتایج این تحقیق هم اکنون به صورت آنلاین در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. همچنین قرار است این پژوهش به عنوان واحد درسی در دانشگاه جرج تاون و نتردام تدریس شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی