وزیر کشور آلمان: مزایای متقاضیان پناهندگی باید کاهش یابد

وزیر کشور آلمان معتقد است مزایایی که در ‌آلمان برای پناهجویان در نظر گرفته شده زیادند و باید از آنها کاسته شود.

به گزارش «محبت نیوز» توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان خواستار یکسان‌سازی مزایای ارائه شده به متقاضیان پناهندگی در سراسر اروپا شد.
به گفته DW، روزنامه “راینیشه پست” در شماره شنبه ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) از قول دمزیر نوشت، آن چه که در آلمان به پناهجویان ارائه می‌شود “در قیاس با اروپا زیاد است.” وزیر کشور آلمان همین تفاوت را دلیل جاذبه آلمان برای پناهجویان دانسته است.

دمزیر در عین حال اذعان کرده که مخارج زندگی در آلمان بیش‌تر از سایر کشورهای اروپایی‌، مانند رومانی است. با این همه می‌گوید که می‌توان در چارچوب اتحادیه اروپا یکسان‌سازی مزایای دولتی ارائه‌شده به پناهجویان را با توجه به “قدرت خرید در تک‌تک کشورها” سامان داد.

وزیر کشور آلمان همچنین خواستار یکسان‌سازی روند رسیدگی به تقاضای پناهندگی و حمایت قانونی از آن‌ها در سراسر اروپا شد. دمزیر شکوه کرد که در آلمان به‌ویژه تعداد زیادی از پناهجویانی که پاسخ رد گرفته‌اند به دادگاه شکایت می‌برند.

او گفت: «نزد ما پناهجویان ردشده می‌توانند از راه‌های مختلف حقوقی، بازگرداندن خودشان را به تأخیر بیاندازند، خیلی بیش‌تر از سایر جاها.» به گفته دمزیر، در این مسئله نیز باید شرایطی یکسان در سراسر اروپا حاکم شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی