سیاستمدار هلندی: اسلام یک دین نیست، یک ایدئولوژی خطرناک است

“خرت ویلدرز” سیاستمدار هلندی در مصاحبه ای با روزنامه ” دیلی تلگراف” نظرش را در رابطه با اسلام گفته است.

به گزارش «محبت نیوز» این سیاستمدار هلندی با درخواست خارج کردن اسلام از ادیان در شمول آزادی ادیان تضمین شده در قانون اساسی هلند، گفته است اسلام یک دین نیست بلکه یک ایدئولوژی تمامیت خواهانه است که لباس دین بر تن دارد.

او در این مصاحبه گفته است: «نتایج تحقیقات نشان می دهد ۱۱درصد از جمعیت مسلمان ساکن هلند حاضرند برای دینشان دست به خشونت بزنند . این رقم حدود ۱۱۰ هزار نفر می شود که دوبرابر تعداد نیروهای ارتش هلند است.»

او در ادامه گفته است: «بر اساس قرآن اسلام میانه رو معنایی ندارد. من شخصن معتقدم مسلمان میانه رو و افراطی داریم اما اسلام دوگونه نداریم. تنها یک اسلام وجود دارد. اسلامی که امکان اصلاح در آن وجود ندارد و حتی اگر این امکان هم وجود داشته باشد ما نمی توانیم ۱۵۰ یا ۳۰۰ سال منتظر اصلاحش بمانیم. من معتقدم چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد.»

ویلدرز رهبر حزب راست افراطی «برای آزادی» (PVV) در هلند است که در انتخابات سراسری امسال در هلند موفق شد ۲۰ کرسی پارلمان این کشور را به دست آورد و به دومین حزب بزرگ هلند تبدیل شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی