مصرف سیگار در بین دختران ایرانی دو برابر شده است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت درمان میزان مصرف دخانیات در بین دختران ۹ دهم درصد بوده که طی پنج سال دو برابر شده است.

به گزارش «محبت نیوز» ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: حدود ۸ میلیون نفر در ایران سیگار مصرف می کنند که از این تعداد ۲.۱ درصد را زنان تشکیل می دهند.

به گفته حریرچی میزان مصرف دخانیات در بین دختران ۹ دهم درصد بوده که طی پنج سال دو برابر شده است.

به نقل از ایرنا، قائم مقام وزیر بهداشت اضافه کرد: میزان شیوع مصرف دخانیات در مردان ایرانی حدود ۲۵.۱۶ است و از هر چهار مرد یکی سیگار می کشد و به طور متوسط چهار درصد زنان یعنی از هر ۲۵ نفر یکی سیگار می کشد.

میزان شیوع مصرف روزانه دخانیات در کشور در پنج سال گذشته از ۱۰.۹ به ۱۰.۱ رسیده و کاهش اندکی داشته است. در عوض مصرف قلیان در حال افزایش است.

سالانه ۵۰۰هزار نفر در ایران به دلیل مصرف دخانبات بستری می شوند. مرگ ۵۰ هزار نفر هم بر اثر مصرف دخانیات است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی