کشف اجساد ۲۱ “مسیحی مصری” که بدست اسلامگرایان داعش کشته شدند

گروه تروریستی اسلامی داعش ۲۱ گروگان قبطی مصری را در ابتدای سال ۲۰۱۵ با دستان بسته در کنار ساحل جنوبی پایتخت لیبی اعدام کرده بود.

به گزارش «محبت نیوز»  اداره مبارزه با جنایت شهر مصراته امروز تصاویر پیکر ۲۱ مسیحی قبطی مصری که در جنوب شهر سرت لیبی از سوی اسلامگرایان داعش کشته شده بودند را منتشر کرد.

پیکر این کشته ها با اعتراف اعضای اسیر داعش کشف شد.اداره مبارزه با جنایت مصراته در گزارش خود آورده است: پیکر این افراد در حالی پیدا شد که دست هایشان از پشت بسته و سرها از بدن جدا شده بودند.

پیکر گروگان های قبطی برای تعیین هویت به شهر مصراته انتقال داده شدند.گفتنی است گروه تروریستی اسلامی داعش ۲۱ گروگان قبطی مصری را در ابتدای سال ۲۰۱۵ با دستان بسته در کنار ساحل جنوبی پایتخت لیبی اعدام کرد.

انتشار فیلم هولناک قتل فجیع تعدادی از شهروندان مسیحی مصر توسط داعش، واکنش های بین المللی در پی داشت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی