عضویت تنها عضو “غیرمسلمان” شورا شهر یزد برای همیشه لغو شد!

پیش از برگزاری انتخابات شوراها، احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان قانون اساسی، با صدور بیانیه ای گفته بود که اعضای اقلیت های مذهبی نمی توانند نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستا شوند.

به گزارش «محبت نیوز» رئیس شورای شهر یزد، غلامعلی سفید، اعلام کرد که به دستور دیوان اداری کشور سپنتا نیکنام، منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، از عضویتش در این شورا محروم شده است، هر چند وی برای دومین بار و با آرای بالای مردم شهر یزد اعم از زرتشتی و مسلمان و غیرمسلمان به عضویت این شورا در آمده است.

رئیس شورای شهر یزد اضافه کرده است که در پی صدور حکم دیوان اداری کشور، فرماندار یزد عضویت آقای سپنتا نیکنام، تنها عضو غیرمسلمان این شورا، را لغو کرد.

غلامعلی سفید تصریح کرده که فرمان لغو عضویت آقای نیکنام پریروز شنبه به شورای شهر یزد ابلاغ شد. او مدعی است که این تصمیم موقتی است و شورای شهر در نامه ای به فرماندار و دیگر مقام های کشور خواستار تجدیدنظر در رأی دیوان اداری کشور در مورد آقای سپنتا نیکنام شده است.

به گفتۀ رئیس شورای شهر یزد، عضویت آقای نیکنام در این شورا به درخواست “شاکی خصوصی” لغو شده است. به گفتۀ یک نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، فردی شکایتی را علیه فرماندار یزد به دیوان اداری کشور تسلیم کرده و در آن خواستار لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد شده است، زیرا به گفتۀ “شاکی خصوصی” یک غیرمسلمان نمی تواند برای مسلمانان تصمیم بگیرد.

اگر چه نمایندۀ مجلس شورای اسلامی از ذکر نام “شاکی خصوصی” خودداری کرده، اما، بر پایۀ برخی اخبار شاکی خصوصی نامزد شکست خوردۀ شورای شهر یزد به نام علی اصغر باقری است.

پیش از برگزاری انتخابات شوراها، احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان قانون اساسی، با صدور بیانیه ای گفته بود که اعضای اقلیت های مذهبی نمی توانند نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستا شوند زیرا این نهادها، به گفتۀ احمد جنتی، برای مسلمانان تصمیم می گیرند و در نتیجه غیرمسلمان نمی تواند به ادعای جنتی در این نهادها عضو شده و یا از طریق آنها برای مسلمانان تصمیم بگیرند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی