مأموریت جدید نهاد نمایندگی “علی خامنه‎ای” در حوزه آموزش علوم اسلامی

مسوول نمایندگی‌های علی خامنه‎ای در دانشگاه‌ها گفته این نهاد ماموریت جدیدی در حوزه‌های آموزش علوم انسانی پیاده خواهد کرد.

به گزارش«محبت نیوز» معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه‌ها گفته از این به بعد با نگاه جدی تری به فضای آموزشی کل دانشگاه‌ها در حوزه علوم اسلامی نگاه خواهیم کرد.
“مجید قریشی” معاون جدید آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها گفته معاونت آموزشی و پژوهشی تنها وظیفه فعالیت‌ها در حوزه معارف را ندارد بلکه درحوزه علوم اسلامی بناست که نقش بازی کند و لذا در تغییرات جدید این معاونت بخش مرکز هم اندیشی و بخش آموزش مجازی دانشگاهیان هم به این بخش منتقل خواهد شد تا با قدرت بیشتری این کار دنبال شود.

تاکید قریشی روی «دانشگاه معارف» و «معاونت فرهنگی سیاسی» است و گفته باید در یک ارتباط تنگاتنگ بتوانیم از این ظرفیت و امکانات به نحو احسن استفاده کنیم.
اسلامی‌تر شدن دانشگاه‌ها و همینطور پیاده شدن سیاست‌های فرمایشی از ابتدای انقلاب در دانشگاه‌ها آغاز شده است. از آخرین نمونه‌های این طرح‌ها در دانشگاه‎ها حذف بعضی دروس و سرفصل‌ها در دروسی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و افزودن بعضی رشته‎های عجیب و غریب به دانشگاه‌ها از جمله رشته ترویج و تبلیغ اسلامی است که حتی سپاه پاسداران هم آن را در دانشگاه‌های علمی کاربردی آموزش می‎دهد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی