پاپ فرانسیس: به نوزادان پناهجویان و مهاجران ملیت را اعطا کنید

رهبر کاتولیک‌های جهان از اخراج‌های دسته جمعی مهاجرین و پناهندگان انتقاد کرد.

به گزارش «محبت نیوز» رهبر کاتولیک‌های جهان در پیامی خواستار پذیرش، حفاظت، ادغام مهاجران و اعطای ملیت به نوزادان آنان در کشور مقصد شد.

پاپ فرانسیس در این خصوص گفت: این مسئولیت بزرگی است که کلیسا قصد دارد با همه به اشتراک بگذارد تا توجه خود به مهاجرین را بیان کند.

وی افزود: تسهیل هر چه بیشتر روند صدور روادید برای مهاجرین و پناهندگان ضروری است تا بتوانند به طور قانونی وارد کشورهای مقصد شوند. پیوستن خانواده‌ها به مهاجرین نیز باید تسهیل شود.

رهبر کاتولیک‌های جهان در بخش دیگری از این پیام از اخراج‌های دسته جمعی مهاجرین و پناهندگان انتقاد کرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی