آلمان اطلاعات درباره اسلام گرایان افراطی را از پناهجویان کسب می کند

مقامات آلمان اطلاعات در باره اسلام گرایان را از مهاجران دریافت می کنند.

به گزارش «محبت نیوز» هانس گئورگ ماسن رئیس دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام نمود که مقامات آلمان فدرال اطلاعات در باره اسلامیست ها و تروریست های بالقوه را از مهاجران و پناهجویان دریافت می کند.

به نقل از دویچه وله، به گفته وی، بیش از ۸۰ درصد اطلاعات دریافتی از مهاجران حاوی اطلاعات در باره اشخاصی است که خطر واقعی برای امنیت کشور دارند.

وی همچنین متذکر شد که تا سال ۲۰۱۹،دفتر فدرال قصد دارد حدود ۲۵۰ نفر برای کار با مهاجران استخدام کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی