خواندن نماز در خیابان و احداث مسجد در “جمهوری چک” ممنوع می شود

هیچ تفاوتی بین یک جنایتکار و یک زن در یک ماسک با چهره پوشیده وجود ندارد. چک قوانین خود در ارتباط با مسلمانان را تشدید می کند.

به گزارش «محبت نیوز» به نقل از اخبار منتشر شده حزب پارلمانی”آزادی و دموکراسی مستقیم” در جمهوری چک ، ممنوعیت پوشش برقعه، نماز در خیابان و احداث مسجد جدید در کشور تصویب خواهد شد.

به نوشته اسپوتنیک، معاون این حزب در چک در این خصوص گفت: “ما در برابر افراد افراطی که مردم کشور ما را به ارزش های فرهنگی خود مجبور کنند، مقاومت می کنیم. در این راستا، ما ممنوعیت کامل پوشیدن برقع را اعلام می کنیم. به دلایل امنیتی، هیچ تفاوتی بین یک جنایتکار و یک زن در یک ماسک با چهره پوشیده وجود ندارد”.

او خاطرنشان کرد که او از فعالیت های نماز های دسته جمعی به خاطر غفلت از انجام کارهای روزانه نیز مخالف است.

این مقام چک در ادامه افزود: “و در نتیجه، کسانی که به کشور ما وارد شدند، مجبور به انطباق با شرایط ما هستند”.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی