راز نابودی تمدن مصر باستان کشف شد

کاهش میزان باران ها و در نتیجه پائین آمدن سطح آب در رودخانه نیل در نهایت موجب نابودی مصر باستان شد.

به گزارش«محبت نیوز» گروه بین المللی پژوهشگران به این نتیجه رسیده که طغیان آتشفشان و به دنبال آن تغییر آب و هوا در جهان باعث سقوط و نابودی تمدن مصر باستان شده است.

به نقل از اسپوتنیک، مقاله دانشمندان در اینباره در مجله Nature Communications به چاپ رسیده است.
بر اساس این گزارش موجودیت مصر باستان وابسته به بالا آمدن آب در رودخانه نیل بوده که زمین ها را آبیاری می کرده و باعث توسعه زراعت در منطقه می شد.
میزان آب وابسته به میزان بارش باران ها در فلات اتیوپی بود و دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که طغیان آتشفشان و پخش ذرات معلق ناشی از آن در جو زمین، باعث کاهش میزان باران ها و در نتیجه پائین آمدن سطح آب در رودخانه نیل و در نهایت موجب نابودی مصر باستان شد.
طبق اسناد تاریخی، یکی از دوره های پائین آمدن آب در رودخانه نیل در دوره حکومت کلئوپاترا در مصر باستان بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی