۳۰ هزار پناهجویی که درخواست پناهندگی شان در آلمان رد شده بود ناپدید شدند!

مقامات آلمانی از محل زندگی حدود ۳۰ هزار پناهجوی رد شده اطلاعی ندارند. این افراد تقاضای پناهندگی شان رد شده بود.

به گزارش «محبت نیوز» روزنامه آلمانی “بیلد” در شماره امروز پنجشنبه خود از قول یک سخنگوی وزارت داخله آلمان فدرال نوشته است: “بعید است که این افراد ثبت شده در دفتر مرکزی ثبت خارجی ها، شاید قبلن آلمان را ترک کرده و یا مخفی شده باشند، بدون اینکه مقامات مسئول امور مهاجران آگاهی خود در این مورد و یا این موضوع را به اطلاع دفتر مرکزی ثبت خارجی ها رسانده باشد”.
بر اساس اطلاعات اداره آمار آلمان، در سال ۲۰۱۶ تنها حدود ۲۳ هزار پناهجوی که اخراج شان از آلمان  به مرحله اجرا رسیده بود، به اساس “قانون کمک به متقاضیان پناهندگی”، از مزایای این قانون بهره مند شده اند. این قانون‌، که از سال ۱۹۹۳ در آلمان اجرا می شود ، مقدار و شکل کمک به مهاجران نیازمند کمک های مادی، افرادی که سند تأخیر اخراج دارند، و همچنان خارجی های را که تقاضای پناهندگی شان رد شده و به اساس قانون مجبور اند آلمان را ترک کنند، تنظیم می‌کند.
اما دولت آلمان به اساس معلومات اداره مرکزی ثبت خارجی ها می گوید که در دسمبر ۲۰۱۶ حدود ۵۴ هزار متقاضی پناهندگی به عنوان افرادی که آلمان را باید ترک کنند، ثبت شده اند. به این ترتیب یک تفاوت تقریبن ۳۰ هزار نفری بین این دو رقم دیده می‌شود که محل زندگی این افراد نامعلوم است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی