‘پاپ فرانسیس’ برپایی زرادخانه های اتمی را محکوم کرد

رهبر کاتولیکهای جهان در سخنرانی خود پیرامون تأثیرات فاجعه بار انسانی و محیطی ناشی از بکارگیری هرگونه تسلیحات هسته ای، صحبت کرد.

به گزارش«محبت نیوز» پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان ضمن محکوم کردن تسلیحات هسته ای، تصریح کرد که کشورهای جهان حتی با هدف بازدارندگی نباید این گونه تسلیحات را جمع آوری و انبار نمایند.
به نقل از رویترز، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیکهای جهان روز جمعه گفت که کشورهای جهان حتی با هدف بازدارندگی نباید این گونه تسلیحات را جمع آوری و انبار نمایند.

پاپ فرانسیس در سخنرانی خود پیرامون «تأثیرات فاجعه بار انسانی و محیطی ناشی از بکارگیری هرگونه تسلیحات هسته ای» صحبت کرد.
به گفته پاپ: «چنانچه ما خطر وقوع یک انفجار غیرمترقبه را به دلیل بروز هرگونه اِشکال در نظر بگیریم، تهدید به بکارگیری آنها و همچنین برخورداری از این گونه تسلیحات را به طور قاطعانه محکوم می کنیم».
همزمان با افزایش تنشها میان آمریکا و کره شمالی، پاپ فرانسیس به طور مکرر هشدار داده است که یک تعارض هسته ای بخش بزرگی از بشریت را ویران خواهد کرد و از کشوری ثالث خواست تا برای حل این مناقشه میانجی گری کند.

رهبر کاتولیکهای جهان در سخنرانی خود بدون اشاره مستقیم به بحران کره شمالی، گفت که جهان امروز در «جوی آکنده از بی ثباتی و تعارض» و «ذهنیتی مملو از ترس» بسر می برد، اما «روابط بین الملل نمی تواند در اسارت نیروهای نظامی، تهدید و ارعاب دوجانبه و زرادخانه های تسلیحاتی باشد».
پاپ فرانسیس در ادامه افزود که قوانین بین المللی که علیه اشاعه تسلیحات هسته ای تدوین شده اند، از دستیابی سایر دولتها به این گونه تسلیحات ممانعت نکردند».

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی