هزاران ملی گرای لهستانی شعارهای ضد اسلامی سر دادند

«اردوگاه رادیکال ملی‌» می‌گوید مسلمانان مهاجر و دگرباشان موجب آسیب به ارزش های کاتولیکی لهستان هستند.

به گزارش «محبت نیوز» ده ها هزار معترض ملی‌گرا و ناسیونالیست در سالروز استقلال جمهوری لهستان در ورشو با تکان دادن پرچم ها و برپایی آتش در جشن ملی اختلال ایجاد کردند. آنان پارچه نوشت هائی با خود حمل می کردند با این شعارها: «اروپای سفید. اروپا باید سفید بماند» و «برای هولوکاست اسلامی دعا کنیم».

به نقل از صدای آمریکا، برخی نیز ماسک بر صورت زده بودند و با تکان دادن پرچم شعار می دادند:

«مرگ بر دشمنان وطن» یا «لهستان باید کاتولیک بماند نه سکولار».

به گزارش سی ان ان، پلیس ورشو شمار ناسیونالیست ها در تظاهرات را ۶۰ هزار نفر اعلام کرد. اکثر آنها لهستانی بودند اما از سراسر اروپاهم به ورشو آمده بودند.

«اردوگاه رادیکال ملی‌» یا National Radical Camp که پیشتر علیه مسلمانان مهاجر و دگرباشان دعوت به تظاهرات گسترده کرده بود، این اقلیت ها را موجب آسیب به ارزش های کاتولیکی لهستان قلمداد می کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی