تفتیش محرمانه عقاید در مدارس استان مازندران

در بخشنامه ‏ای محرمانه از مدیران مدارس در استان مازندران خواسته شده دانش آموزانی را که به جز مذهب شیعه مذهب یا اعتقادی دیگری دارند شناسایی و معرفی شود.

به گزارش «محبت نیوز» حراست اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در بخشنامه‎ای محرمانه از مدارس این استان خواسته دانش‌آموزانی را که به سایر ادیان و مذاهب و فرقه‎های غیر شیعه اعتقاد دارند را شناسایی و اسامی آنها را اعلام کنند.
در این بخشنامه اهل تسنن، مسیحی، کلیمی، بهایی و زرتشتی در فهرستی قرار گرفتند که دراویش و شیطان پرستی و حجتیه اسماعیلیه قرار دارند.

طبق اصل‏ سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ می‏‎شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.
همچنین اصل‏ بیست و سوم قانون اساسی تاکید دارد «تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ‌کس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏‌ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد».
دستور جدید حراست آموزش و پرورش مازندران در نقض قانون اساسی است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی