پاپ فرانسیس: گذرنامه بهشت را میخواهید؟ به نیازمندان کمک کنید

پاپ فرانسیس تأکید کرد که بی تفاوتی به فقرا به منزله یک گناه بزرگ است.

به گزارش «محبت نیوز» در ایتالیا، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان، در روز جهانی فقرا، مراسم عشاء ربّانی را در برابر ۴ هزار نفر در کلیسای میدان سنت پطر بجای آورد. پاپ اعظم گفت کمک به نیازمندان یکی از راههای دریافت گذرنامه برای رفتن به بهشت است.

به نقل از صدای آمریکا، پاپ گفت: «در فقیران، ما حضور مسیح را می یابیم – که با وجود ثروتمند بودنش، فقیر شد. به همین دلیل، یک نیروی ناجی در آنان و در ضعف شان هویدا است. و اگر از دیدگاه جهان، اندک ارزشی دارند آنان همانهایی هستند که راه بهشت را به روی ما میگشایند. آنان گذرنامه ما به بهشت هستند. برای ما، مراقبت از آنان یک وظیفه بشارتی است.»

پاپ فرانسیس همچنین تأکید کرد که بی تفاوتی به فقرا به منزله یک گناه بزرگ است. به گفته پاپ اعظم، بی تفاوتی هنگامی است که از یک برادر یا خواهر نیازمند روی برمیگردانیم و از شرارت خشمگین می شویم ولی هیچ کاری در موردش نمی کنیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی