لهستان، مجارستان و جمهوری چک، جایی برای پناهندگان مسلمان ندارند

کمیسیون اروپا بر علیه لهستان، مجارستان و جمهوری چک بخاطر عدم پذیرش درخواست پناهجویان برای پناهندگی در نزد دادگاه اروپایی شکایت می کند.

به گزارش«محبت نیوز» نمایندگان لهستان، مجارستان و جمهوری چک گفتند که کشورهای آنها با اکثریت مسیحی جایی برای پناهندگان مسلمان ندارند، بخصوص پس از حمله اسلامگرایان تندرو در اروپا برای بخطر افتادن امنیت ترس دارند.

روزنامه بلیتس چاپ بلگراد، سه کشور مجارستان، جمهوری چک و لهستان به رغم کاهش تعداد مهاجرین بخاطر کنترل شدید مرزها و توافق نامه خارج از اتحادیه اروپا پناهجویان را نمی پذیرند و درخواست آنان را برای پناهندگی قبول نمی کنند.

مجارستان که عضو اتحادیه اروپا است و در مسیر تردد مهاجران قرار دارد از سال ۲۰۱۵ مرزهای خود را ابتدا با صربستان و سپس با کرواسی با سیم خاردار حصار کشی کرده و با سیاست اتحادیه اروپا در خصوص سهمیه بندی بین کشورهای عضو این اتحادیه سخت مخالفت می کند.

مجارستان در اکتبر ۲۰۱۶ همه پرسی را با هدف جلب حمایت سیاسی به منظور مخالفت با تلاش های اتحادیه اروپا جهت اسکان مهاجران در کشورهای عضو این اتحادیه برگزار کرد.اگر چه نتیجه همه پرسی به دلیل شرکت نکردن ۵۰ درصد شهروندان واجد شرایط منفی بود ولی دولت مجارستان می تواند بخاطر مخالفت بیش از ۹۸ درصد رای دهندگان شرکت کننده در همه پرسی با سهیمه بندی مهاجران از موضع بوداپست در این خصوص قاطعانه حمایت کند.

وزیران کشور اتحادیه اروپا پیشتر در نشست بروکسل، طرحی را در مورد تقسیم ۱۲۰ هزار آواره جنگی ارائه کردند که با وجود مخالفت لهستان، جمهوری چک و مجارستان، تصویب شد.ویکتور اوربان که از سال ۲۰۱۰ به نخست وزیری مجارستان انتخاب شد از مخالفان سرسخت برنامه های اتحادیه اروپا درباره مهاجران است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی