برای نخستین بار پس از دوران عثمانی، اجازه ساخت یک کلیسا در استانبول صادر شد

این نخستین بنای مسیحی است که پس از سقوط امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول ، در این کشور ساخته می شود .

به گزارش «محبت نیوز» دولت ترکیه اجازه‌ی ساخت کلیسایی را در استانبول صادر کرد. این نخستین بنای مسیحی است که پس از سقوط امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول ، در این کشور ساخته می شود .

قانون اساسی ترکیه، تاسیس کلیسا را در این کشور منع کرده است، با این وجود مکانهای مسیحی تازه تاسیسی که به صورت قانونی ثبت نشده اند در این کشور وجود دارند .این قانون در قبرس شمالی نیز که از سال ۱۹۷۴ زیر نظر ترکیه اداره می شود، صدق می کند.

گفتنی است طی چند سال گذشته و با قدرت گرفتن اسلامگرایان در ترکیه، اجازه برگزاری رسوم مسیحی در کلیساهای این کشور با مشکلاتی روبرو گردیده است، به گونه‌ایکه حتی شاهد تعطیلی و یا حتی حمله به برخی از کلیساهای فارسی زبان در  طی این سالها در ترکیه نیز بوده ایم.

شایان ذکر است پس ازروی کار آمدن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه ، بیش از ۹۰۰۰ مسجد در این کشور بنا شده است .

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی