منصب قضاوت برای زنان در عربستان سعودی

مجلس مشورتی عربستان سعودی پیشنهاد کرد اصلاحاتی برای لغو ممنوعیت انتصاب زنان به سمت قاضی در قوانین این کشور صورت بگیرد.

به گزارش «محبت نیوز» این مطلب را سایت خبری “عجیل” با استناد به منابع مطلع اعلام کرده است.
به گفته این منابع در نظر است در آینده نزدیک در اصل ۳۱ قانون سیستم قضایی عربستان اصلاحاتی در راستای لغو تبعیض جنسی هنگام انتصاب قضات صورت بگیرد.
پیشتر پادشاه عربستان فرامینی را صادرکرده بود که طبق آنها زنان از امکان رانندگی برخوردار شده و همچنین از سال ۲۰۱۸ حق حضور در رقابت های ورزشی در استادیوم های این کشور را به دست خواهند آورد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی