کلیساهای آلمان در مورد افزایش جفا بر مسیحیان خاورمیانه هشدار دادند

نمایندگان کلیساهای آلمان در نشستی، با ارائه گزارشی هشدار دادند که حقوق مسیحیان نقض می شود و مسیحیان خاورمیانه به شدت سرکوب می شوند.

به گزارش «محبت نیوز» رهبران کلیساهای آلمان هشدار دادند که آزادی مذهبی در سراسر جهان مورد تهدید قرار گرفته است و اقلیت‌های مسیحی نیز در خاورمیانه در معرض خطرنابودی کامل قرار دارند.

کلیساهای پروتستان و کاتولیک آلمان در گزارشی به بررسی وضعیت مسیحیت در جهان پرداخته‌اند.

نمایندگان هر دو کلیسا در یک نشستی با ارائه این گزارش هشدار دادند که حقوق مسیحیان نقض می شود و مسیحیان خاورمیانه به شدت تحت جفا هستند.

در همین راستا مسئول امور ارتباطات خارجی کلیساهای آلمان اعلام کرد: در جوامع غربی، ما به سختی می توانیم تصور کنیم که مردم از رفتن به کلیسا و خواندن کلام خداوند با دیگران منع شوند اما این اتفاق در جاهای دیگر جهان بسیار اتفاق می‌افتد.

در این گزارش تاکید شده است که مسیحیان در برخی کشورهای آفریقایی از جمله شمال نیجریه نیز مورد حملات افراط گرایان قرار می‌گیرند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی