پاپ فرانسیس: سالمندان «خاطره تاریخی هر جامعه» هستند

رهبر کاتولیک های جهان قدردارنی از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها را مسئله ای بسیار زیبا و مهم دانست.

به گزارش «محبت نیوز» پاپ فرانسیس که امروز هفدهم دسامبر۲۰۱۷ هشتادویکمین سالگرد تولد وی نیز می باشد، روز گذشته در رم در دیدار با گروهی از جوانان کاتولیک ایتالیایی به آنها تبریک گفت که در فکر درتماس‌بودن با پدربزرگ و مادربزرگ خود هستند و گفت که سالمندان «خاطره تاریخی هر جامعه» هستند.

رهبر کاتولیک های جهان گفت: «می‌خواهم به شما بگویم چقدر از آگاهی و آشنایی و نزدیک‌بودن با پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های این اجتماع قدردانی می‌کنم. این مسئله بسیار زیبا و مهم است، زیرا افراد سال‌خورده حافظه تاریخی هر جامعه هستند؛ ثروتی هستند از جنبه فرزانگی و ایمان که نیاز به شنیدن، مراقبت و ارج‌نهادن دارند».

دویست‌وشصت‌وششمین پاپ کلیسای کاتولیک در دیدار با اعضای این جمعیت گفت: «سال‌خوردگان، آینده مردم نیز هستند. مردم در صورتی آینده دارند که دو عنصر برقرار باشد: جوانان که توانایی دارند و پیشرفت امور برعهده آنهاست و سالمندان که به زندگی، فرزانگی و خرد می‌بخشند».

وی افزود: «من اغلب فکر کرده‌‌ام که ما در حق سالمندان خود بی‌انصافی روا داشته‌ایم، آنها را کنار گذاشته‌‌ایم، انگار آنها چیزی برای ارائه به ما ندارند، اما آنها فرزانگی، عقل زندگی، خرد تاریخ، حکمت وطن و خرد خانواده را در خود دارند و ما به این‌همه نیاز داریم.»

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی