یک نظریه؛ گوزن های سورتمه بابانوئل ماده هستند!

از آنجایی که گوزن های سورتمه بابانوئل شاخ دارند و بابا نوئل ۲۴ دسامبر می آید، می توان نتیجه گرفت که گوزن های محبوب بابا نوئل ماده هستند.

به گزارش«محبت نیوز» تاریخچه اولین سند مکتوب درباره بابانوئل یا Santa Claus به سال ۱۸۲۱ باز می گردد. از آن زمان به اینسو، اکثر مردم تصور می کردند که گوزن های شمالی که سورتمه بابانوئل را می کشند، نر هستند. اما اندرو هیدا، زیست شناس، نووا اسکوشیایی این باور را رد می کند.

به نقل از مجله ایران جوان، گوزن شمالی در اروپا با نام Reindeer و در برخی نقاط دیگر جهان با نام Caribou شناخته می شوند. گوزن شمالی تنها عضو خانواده گوزن هاست که جنس های نر و ماده آن شاخ دارند! شاخ این جانوران سالانه می افتد و شاخ جدیدی در می آید. شاخ گوزن های نر پس از پایان فصل جفتگیری یعنی اواخر ماه نوامبر می افتد، اما شاخ ماده ها دیرتر می افتد. گوزن های ماده باردار از شاخ هایشان برای کندن برف و یخ و یافتن غذا استفاده می کنند و اندکی قبل از زایمان، شاخ هایشان را از دست می دهند.

از آنجایی که گوزن های سورتمه بابانوئل شاخ دارند و بابا نوئل ۲۴ دسامبر می آید، می توان نتیجه گرفت که گوزن های محبوب ما یعنی Dasher، Dancer، Prancer، Vixen، Comet، Cupid، Donner، Blitzer و Rudolph ماده هستند.

نظریه ماده بودن گوزن های سورتمه بابانوئل، سر و صدای زیادی در توییتر ایجاد کرده است و بسیاری از فمینیست ها را به وجد آورده است. کت رینولدز با انتشار پیام در توییتر درباره کشیده شدن سورتمه توسط زنان قوی و مستقل تا ۲۰ دسامبر بیش از ۶۸۰ هزار like دریافت کرده و ۲۰۰ هزار بار به اشتراک گذاشته شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی