اعتراف علی لاریجانی به بیکاری گسترده در ایران

رئیس مجلس ایران گفت که بیکاری نگرانی هایی را در جامعه ایجاد کرده که انتظارات عمومی سرعت عمل در حل آنها است.

به گزارش«محبت نیوز» علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران طی سخنانی در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه۲۴ دی ۱۳۹۶ این مجلس اظهار داشت: بیکاری نگرانی هایی را در جامعه ایجاد کرده که انتظارات عمومی سرعت عمل در حل آنها است.

وی همچنین تصریح کرد: «از طرفی حل برخی امور پیچیده اقتصادی در کشور نیازمند زمان است و در چنین شرایطی ضرورت دارد که دولت و مجلس متناسب با شرایط کشور از تحمیل فشارهای اقتصادی جلوگیری کنند.»

لاریجانی افزود:«همچنین افزایش تولید باید محور اصلی بودجه سال آینده باشد و عمران کشور فرع بر هزینه های جاری تلقی نشود و نادیده انگاری نشود. اگر در حل مسایل اقتصادی هرچه بیشتر از توان مردم استفاده شود و آنان مشارکت داشته باشند زمان حل مسایل کاهش می یابد و به دلیل مشارکت مردم زمان حل مسایل قابل درک می شود».

وی عنوان نمود:«برخی مشکلات در کشور به وجود می آید که نیازمند سرعت عمل در حل آنها هستیم که از جمله این مسایل می توان به مشکلات موسسات اعتباری اشاره کرد، وقت زیادی در کشور صرف هماهنگ سازی در این زمینه شد و همین زمان باعث نگرانی سپرده گذاران شد، گرچه امروز در مراحل نهایی حل این موضوع هستیم اما بانک مرکزی باید با سرعت عمل بیشتری پیگیر حل این موضوع باشد.»

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی