باستان شناسان توانستند بخش هایی از طومار «دریای مرده» را رمز گشایی کنند

محققان دانشگاه هیفا توانستند یکی از متون کتیبه های قدیمی دریای مرده را رمزگشایی کنند.

به گزارش «محبت نیوز»در پاسخ به این سؤال که کدام یافتۀ باستان‌شناسی در تمامی تاریخ بزرگترین تأثیر را بر کتاب‌مقدس داشته است، دکتر برایان وود باستان‌شناس معروف مسیحی چنین می‌گوید:‏
«به احتمال زیاد طومارهای دریای مرده بیشترین تأثیر را داشته است. چرا که این یافته‌ها تاریخ آخرین نسخه‌های عهد عتیق را هزار سال به عقب برد. طومارهای دریای مرده نشان داد که عهدعتیق در این فاصلۀ زمانی به دقت و با صحت کامل انتقال یافته است. علاوه بر این اطلاعات غنی و بسیار با ارزشی از دوران نزدیک به عهد جدید و زندگی عیسای مسیح فراهم نمود».

به نقل از سایت دانشگاه هیفا، حالا محققان دانشگاه هیفا توانستند یکی از متون کتیبه های قدیمی دریای مرده را رمزگشایی کنند.

به گفته مورخان، متن رمز گشایی شده حاوی تقویم ۳۶۴ روزه یهودیان است. در میان این تقویم دو تعطیلات شرح داده شده است که در کتاب مقدس ذکر نشده است. این دو تعطیلات به نام شراب جدید و روغن جدید نام دارد که به عنوان ادامه تعطیلات برداشت محصول گندم جشن گرفته می شده است.

بر اساس این تقویم جدید جشن گندم ۵۰ روز بعد از اولین شنبه بعد از عید پسح انجام می شده و جشن روغن نیز ۵۰ روز بعد انجام میگرفت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی