شهر «فرایبورگ» آلمان برای چهار سال پناهجویان را نخواهد پذیرفت

منابع خبری آلمان گزارش دادند که شهر فرایبورگ آلمان هم به مانند شهر کوتبوس برای چهار سال پناهجو و مهاجر نخواهد پذیرفت،این تصمیم توسط شورای شهر فرایبرگ گرفته شده است.

به گزارش «محبت نیوز» شورای شهر فرایبورگ در ایالت زاکسن آلمان تصویب کرد که این شهر برای چهار سال آینده هیچ مهاجری را نخواهد پذیرفت.

شورای این شهر ۲۳ عضو دارد که به این تصمیم رای مثبت دادند، شش نماینده آن را رد کرده و پنج تن دیگر نیز رای ممتنع دادند.

به این ترتیب حالا مقامات این شهر باید درخواست محدودیت در ورود مهاجران بیشتر را به دولتایالتی ارائه کنند.

سون کروگر، شهردار فرایبورگ از حزب سوسیال دموکرات “اس پی دی” به شدت برای توقف ورود مهاجران به این شهر مبارزه می کند. این شهردار از نمونه شهرهای زالسگیتر، دلمنهورست، ویلهلمسهافن و کوتبوس در برخورد با قضیه مهاجرت پیروی کرده است.

احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی آلمان در شهر فرایبورگ می خواستند برای دو سال توقف ورود مهاجران بیشتر به این شهر را درخواست دهند؛ اما تصمیم شان در زمان کوتاهی تغییر کرد و اقدامات شان را سختگیرانه تر کرده و مدت زمان این محدودیت را چهار ساله تعیین کردند.

شهردار فرایبورگ این اقدام را گامی مهم خواند و گفت: «برای ما دیگر هیچ راهی باقی نمانده بود». او اضافه کرد که این تنها راهی بود تا بتوان نیازمندی همه باشندگان شهر به کودکستان، مکتب و دسترسی به موقعیت های کاری را تامین کرد.

این تصمیم حالا باید به وزارت داخله ایالت زاکسن سپرده شود. کروگر انتظار دارد که این وزارت دستورالعمل های مناسبی را به اداره منطقه مسکونی زاکسن وسطی و اداره مربوطه امور خارجی ها در منطقه ارائه کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی

  1. رضا بابایی گفت:

    شوربختانه این واکنش گندکاریهای است که خود پناهنده های جعلی بر روند پناهندگی زدند!(از دعواهای وحشیانه گرفته تا تجاوز و تعرض به زنان آلمانی,و البته کیسهای خام و دروغین مسیحی))