مردم کدام کشورهای اروپایی بیشترین هراس را از اسلام دارند؟

به تازگی در مقاله‌ای در پایگاه خبری اینسایدر مانکی (Insider Monkey) فهرست یازده کشور اروپایی که بیشترین میزان اسلام‌هراسی را دارند، منتشر شد.

به گزارش «محبت نیوز» اسلام‌هراسی در اروپا تاریخ طولانی دارد اما دو حادثه تروریستی یازده سپتامبر و تیراندازی در دفتر مجله شارلی ابدو که در سال ۲۰۱۵ در پاریس که هر دو این فجایع توسط اسلامگرایان افراطی اتفاق افتاد، تاثیر زیادی در افزایش آن داشته است.
ایتالیا، آلمان، بلژیک، هلند، مجارستان، اوکراین، دانمارک، اسپانیا، سوئد، انگلیس و سوئیس یازده کشور اروپایی هستند که بیشترین میزان وحشت از اسلام در میان مردمشان وجود دارد.

در بین این کشورها ایتالیا قرار دارد که ۵۱ درصد از مردم آن با مهاجرت مسلمانان به این کشور مخالف هستند.

در آلمان ۵۳ درصد از مردم با افزایش تعداد مهاجران مسلمان در این کشور موافق نیستند و از زمان حمله تروریستی به فروشگاهی در برلین در کریسمس سال ۲۰۱۶ اسلام‌هراسی در آن روند افزایشی داشته است.

نام بلژیک نیز با توجه به ممنوعیت حجاب در مدارس و مخالفت ۶۲ درصدی مردم آن با مهاجران مسلمان در این فهرست ثبت شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی

  1. مرجان گفت:

    این آمارگیری اشتباه است. انگلستان هیچ مشکلی با اسلام ندارد. شهردار لندن و چندین شهر دیگر انگلستان مسلمان هستند. قدم به قدم در خیابان ها مسجد می بینید. تعداد مسلمان ها در انگلستان به درجه خیلی بالایی رسیده که خود انگلیسی ها از این وضع ناراضی هستند و اگر کسی اعتراضی کند به او تهمت نژاد پرست می زنند. این انصاف است؟