حمایت پزشک مسلمان ایرلندی از ختنه زنان در این کشور!

دکتر علی سلیم عضو مرکز فرهنگ اسلامی ایرلند گفته است که نگاه ما به ختنه زنان مانند نگاهمان به ختنه مردان است!

به گزارش «محبت نیوز» گرچه ختنه زنان مخالفان سرسختی در میان مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان دارد اما در میان پژوهشگران کسانی نیز هستند که از این کار حمایت می کنند.

به گفته یورونیوز، دکتر علی سلیم عضو «مرکز فرهنگ اسلامی ایرلند» از ختنه زنان پشتیبانی می کند. او می گوید:‌ «من حقوقدان نیستم اما از ختنه زنان دفاع می کنم. نگاه ما به ختنه زنان مانند نگاهمان به ختنه مردان است. ممکن است برای بعضی افراد لازم باشد و برای برخی چنین نباشد، اما این امر را باید یک متخصص تشخیص بدهد و این کار باید به دست یک پزشک و در شرایط ایمن انجام شود.»

ختنه زنان که به نام «مسخ تناسلی زنان» نیز شناخته می شود مطابق قوانین کیفری ایرلند غیرقانونی شناخته می شود. نزدیک ۶ هزار زن در این کشور تاکنون ختنه شده اند و بیش از ۲۶۰۰ دختر دیگر نیز ممکن است تحت این عمل جراحی قرار گیرند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی