رهبر حزب اسلامی افغانستان «عملیات انتحاری» را یک وظیفه مقدس دینی دانست

“گلبدین حکمتیار” حملات انتحاری را شبیه عملیات استشهادی دانست و افزود که این گونه عملیات یک وظیفه مقدس در اسلام می‌باشد.

به گزارش «محبت نیوز» گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در مصاحبه با یک رسانه افغانی، روز شنبه ۲۱ بهمن، کشته شدن انسان‌های بیگناه را در هر گونه عملیات از طرف هر گروهی حرام خواند اما عملیات استشهادی را که مشابه عملیات انتحاری میداند یک وظیفه مقدس بیان کرد.

بر اساس مصاحبه شبکه خبری “آریانا نیوز”، گلبدین حکمتیار در مورد حملات که منجر به کشته شدن افراد بی‌گناه می‌شود چنین گفته است: “هر عملیات که از هر راهی زیر هر پوششی که فعالیت می‌کند، در نتیجه آن انسان‌های بیگناه کشته میشه را اسلام رد می‌کند و ما با شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم”.

اما او حملات انتحاری را شبیه عملیات استشهادی دانست و افزود که این گونه عملیات یک وظیفه مقدس در اسلام می‌باشد.
رهبر حزب اسلامی هم چنان اظهار داشت که در پشت پروژه داعش در افغانستان ایران قرار دارد و توسط ایران به افغانستان آورده می‌شوند.

وی گفت: “شما می‌گویید انتحاری ولی ما می‌گوییم استشهادی؛ عملیات انتحاری عملیات است که کسی از زندگی خود بیزار آمده و خودکشی می‌کند انتحاری یعنی خودکشی، عملیات استشهادی یعنی عملیات که کشته شدن آن درین عملیات ۱۰۰ درصد یقینی است ولی بر اهداف مقدسی است قطعن ما ازین حمایت می‌کنیم.”

 

گلبدین حکمتیار پس از مذاکرات طولانی در ماه میزان سال ۱۳۹۵ با حکومت وحدت ملی (حکومت فعلی) افغانستان به توافق سیاسی دست یافت و به کابل برگشت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی