نماینده مجلس ایران: کارمندان به دلیل مشکلات اقتصادی دستفروشی می کنند!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران گفته است کارمندانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و تامین معیشت دستفروشی را به عنوان شغل دوم انتخاب کرده اند.

به گزارش «محبت نیوز» احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده وعضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران بیکاری و مشکلات اقتصادی را دلیل روی آوردن ۸۰ درصد افراد به دستفروشی در این کشور عنوان کرد.

به خبرگزاری “خانه ملت” ایران، وی همچنین اظهار داشت:”برخی از دستفروشان تحصیلات دانشگاهی داشته و به دلیل بیکاری و از سر اجبار به این شغل کاذب روی آورده اند. البته برخی دیگر نیز کارمندانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و تامین معیشت دستفروشی را به عنوان شغل دوم انتخاب کرده اند.

دستفروشان تهران باید ساماندهی شوند نه جمع آوری. تا زمانی که فضاهای مشخصی در اختیار این قشر قرار داده نشود نباید نسبت به جمع آوری آنها اقدام کرد زیرا معیشت آنها با تهدید مواجه می شود.

دستفروشی و مسافرکشی از جمله مشاغل کاذبی هستند که به دلیل نبود اشتغال در پایتخت در حال افزایش هستند. دولت و شهرداری باید ساماندهی دستفروشان را در اولویت قرار دهند.

اغلب افرادی که از دستفروشان خرید می کنند قشر ضعیف جامعه هستند. قشر ضعیف به دلیل ارزانی به ناچار مایحتاج خود را از دستفروشان تهیه می کنند؛ جمع آوری دستفروشان به نوعی پاک کردن صورت مساله است.

متاسفانه برخی در قالب دستفروشی به برخی معضلات دامن می زنند از این رو نیاز است ساماندهی آنها در دستورکار شهرداری قرار گیرد. هر چند ساماندهی معابر و پیاده روها وظیفه شهرداری است، اما متاسفانه به این مهم بی‌توجهی می‌کند”.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی