رئیس کمیته امداد: هر روز به تعداد فقیران ایران اضافه می‌شود

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد، سازمانی که مسئولیت رسیدگی به فقیران در ایران را بر عهده دارد، گفت که فقر در ایران افزایش پیدا کرده است و “هر روز نیز به تعداد فقرا در کشور افزوده می شود.

به گزارش «محبت نیوز» رئیس کمیته امداد که روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن در اصفهان سخن می‌گفت، اضافه کرد: “ما نیاز به مددکاران بیشتری برای رسیدگی به امور افراد تحت پوشش خود نیاز داریم.”

به نقل از RFI، پرویز فتاح بارها نسبت به افزایش فقر در ایران هشدار داده است. به عنوان نمونه، او دو سال پیش، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گفت که شمار فقرا و نیازمندان در ایران روز به روز رو به افزایش است و هیچیک از اقدام های مجلس و دولت کنونی همانند دولت‌ها و مجالس پیشین نتوانسته است مانع از افزایش فقر در ایران طی سال‌های اخیر بشود.

چند ماه بعد نیز رئیس کمیته امداد به بی عدالتی در نظام آموزشی ایران اشاره کرد و گفت: “هر چند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش در این کشور باید برای عموم رایگان و برابر باشد، اما، در عمل چنین نیست و بنیۀ ضعیف اقتصادی دولت اساساً اجازۀ اجرای این بند از قانون اساسی یعنی تأمین آموزش رایگان و برابر برای کودکان روستایی و شهریی را نمی دهد.”

آمار دقیقی درباره میزان فقر در ایران وجود ندارد، اما اعتراضات اخیر در ایران که خاستگاه اقتصادی داشت، نشانگر وضعیت بحرانی این کشور است.

این اظهارات رئیس کمیته امداد نیز در حالی است که تردیدها و ابهام‌های زیادی درباره عملکرد و شفافیت مالی این سازمان مطرح است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی