راز تکنولوژی ساخت اهرام مصر کشف شد

یک باستان شناس مشهور آمریکایی معتقد است که با ردیابی سایه در روز اعتدال پاییزی، دیوارهای اهرام ساخته شده اند.

به گزارش «محبت نیوز» گلن داش، باستان شناس و متخصص آمریکایی در رشته معماری مصر باستان، به این نتیجه رسید که طرز قرار گرفتن دیوارهای اهرام گیزا در امتداد دو سوی نور، از طریق ردیابی سایه ها در روز اعتدال پاییزی ممکن شده است.

با استناد به نشریه «ساینس آلرت»، خطوط اهرام و دیگر سازه های «گیزا» تقریبن بصورت ایده آل خطوط مستطیل هستند که با زاویه های غرب-شرق و شمال-جنوب یکسان می باشند. دانشمندان معتقدند که انجام این کار با اندازه گیری نجومی مانند ردیابی سایه در روز اعتدال پاییزی و یا ردیابی وضعیت ستاره قطبی ممکن شده است. اما روش اصلی کار آنها تا کنون یک سر باقی مانده است.

داش معتقد است که با ردیابی سایه در روز اعتدال پاییزی، دیوارهای اهرام ساخته شده اند. با آزمایش انجام شده در روز ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶، و نظارت بر حرکت سایه، با توجه به حرکت خورشید از شرق به غرب، در پایان روز، یک انحنای صاف بدست آمد که با انحنا از شمال به جنوب یکسان است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی