آیا کودکان پناهنده از تحصیل در مدارس محروم خواهند شد؟

حزب حاکم «قانون و عدالت» در جریان رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۱۵ میلادی با پذیرش پناهجو از کشورهای اسلامی مخالفت کرده بود.

به گزارش «محبت نیوز» دولت لهستان در نظر دارد طرحی را به اجرا بگذارد که براساس آن کودکان پناهنده در این کشور نمی توانند به مدارس دولتی بروند.

به نقل از یورونیوز، بنا به این طرح کودکان پناهنده در مراکزی که در آن زندگی می کنند آموزش خواهند دید. مخالفان دولت لهستان از این طرح که به گفته آنها براساس آموزش جداگانه طراحی شده است، انتقاد کرده اند.

براساس طرح وزارت کشور لهستان مقامات محلی در این کشور می توانند به جای پذیرش کودکان پناهنده در مدارس دولتی شماری از آموزگاران را برای تدریس به مراکز نگهداری آنها اعزام کنند.

برنامه وزارت کشور لهستان در حالی اعلام می شود که حزب ملی گرای حاکم در لهستان تاکنون با با طرح سهمیه بندی پذیرش پناهجویان در اتحادیه اروپا مخالفت کرده است.

حزب حاکم «قانون و عدالت» در جریان رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۱۵ میلادی با پذیرش پناهجو از کشورهای اسلامی مخالفت کرده بود.

یاروسواف کاچینسکی، رهبر حزب حاکم پیش از این پناهجویان را عامل گسترش «انگل و بیماری» در کشورش دانسته بود.

آمار دولت لهستان نشان می دهد ۱۴۵۰ پناهنده در مراکز نگهداری پناهندگان در این کشور زندگی می کنند که از این تعداد ۸۹۰ نفر کودک هستند. اغلب افرادی که در لهستان درخواست پناهندگی می کنند مسلمانان اهل جمهوری خودمختار چچن در روسیه هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی