محسن اراکی: اسرائیل نه ملت دارد و نه تاریخ دارد و نه هویت!

اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب که عنوان دبیرکلی مرکز «نزدیک کردن مذاهب» را یدک می‎کشد نه تنها به دولت بلکه به مردم اسراییل و هویت آنها نیز حمله کرده است.

به گزارش «محبت نیوز» شیخ محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در افتتاحیه نشست علمائی سوریه گفته «امت محمدی متحد و واحد است اما ریشه و اساس اسرائیل بر مبنای تفرقه است و این رژیم باید از بین برود.»

او ادعا کرده «سنت الهی این است که ظلم پایدار نخواهد ماند و قاعده عقلی این است که غصب تداوم نخواهد یافت و اسرائیل نیز یک رژیم ساختگی و غاصب است که نه ملت دارد و نه تاریخ دارد و نه هویت و این رژیم هفتاد سال است که نتوانسته مستقر شود و ادامه هم نخواهد یافت، زیرا زوال آن حتمی است و این مسئله از طبیعت اسرائیل منفک نخواهد شد.»
این برای اولین بار نیست که اسرائیل از سوی یک مقام در جمهوری اسلامی مورد حمله قرار می‎گیرد و آخرین بار نیز نخواهد بود اما این حملات دیگر نه تنها متوجه مقام‎های سیاسی و تمامیت ارضی این کشور است بلکه حالا ملت اسراییل و یهودیان را هم شامل می‎شود.
اراکی در حالی گفته ظلم پایدار نخواهد ماند که مردم ایران چهار دهه است در ظلم روزگار می‎گذرانند و به جز گروهی اندک که نزدیک به هسته‏‌ی قدرت هستند بقیه آنها در همه‏ی ابعاد تحت ستم قرار دارند.
با بحرانی شدن اوضاع سیاسی جمهوری اسلامی در داخل و فضای بین‎المللی حملات آنها علیه اسراییل و مقام‎های این کشور بیشتر شده است.
پس از اعتراضات دی‎ماه بیشتر مقام‎های جمهوری اسلامی اعتراض مردم را ناشی از تحریک مردم توسط عوامل اسراییل و آمریکا دانست.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی