مسیحیان عربستان، موضوع گفتگوهای اسقف کلیسای انگلستان و محمد بن سلمان

اسقف کلیسای انگلیکن لندن در دیدار با ولیعهد عربستان نسبت به محدودیت های اعمال شده بر مسیحیان عربستان، ابراز نگرانی کرد.

به گزارش «محبت نیوز» دفتر جاستین ویلبی، اسقف کلیسای انگلیکن لندن با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در جریان سفر خود به انگلیس روز پنجشنبه در این کلیسا دیداری با اسقف های اعظم این کشور داشته و متعهد به تلاش در زمینه تقویت گفت وگوها میان ادیان در چارچوب اختیارات خود در وزارت کشور عربستان شد.

ویلبی در کاخ لامبیس لندن میزبان محمد بن سلمان بود و گفت وگوی آنها حدود یک ساعت ادامه داشت. طبق این بیانیه ولیعهد عربستان متعهد به تلاش در راستای گسترش فرهنگ ادیان مختلف و گفت وگو میان ادیان در عربستان و خارج این کشور شد.

در این دیدار ویلبی به شدت نسبت به محدودیت های اعمال شده بر مسیحیان ساکن عربستان ابراز نگرانی کرده و بر لزوم حمایت رهبران از آزادی مذهبی و آزادی عقیده تاکید کرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی