سازمان حقوق بشر ایران: در سال ۲۰۱۷ دستکم ۵۱۷ نفر در ایران اعدام شده اند

دهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ دستکم ۵۱۷ نفر در ایران اعدام شده اند.

به گزارش «محبت نیوز» گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ دستکم ۵۱۷ نفر در ایران اعدام شده اند. با در نظر گرفتن بیش از یک اعدام در هر روز و بیش از یک اعدام در هر ۱۶۷ هزار نفر در سال ۲۰۱۷، ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام‌ها نسبت به سرانه جمعیت را همچنان حفظ کرده است.

علیرغم انتقادهای بین المللی، حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ به اجرای اعدام‌ها در ملاء عام ادامه داده است.

اعدام‌ها در ملاء عام بار‌ها توسط سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است. پیشتر هم دبیر کل سازمان ملل و هم گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در گزارش‌هایشان خواستار منع اجرای حکم اعدام در ملاء عام شده اند.

در سال ۲۰۱۷ مقامات ایران ۳۱ اعدام در ملاء عام را در حضور شهروندان اجرا کرده اند. این اعدام‌ها از طریق آویزان کردن از طناب صورت گرفته و اغلب به منظور جلب توجه عمومی زمان بندی اعدام‌ها از چند روز و یا چند هفته پیش از اجرا اعلان شده اند. این درحالی است که اعدام‌های در ملاء عام از سوی متخصصان و جامعه شناسان مورد نقد قرار میگیرند.

بیشتر بخوانیم: در یکسال گذشته ۴۸۲ تن در ایران اعدام شده‌اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی