کشف یک جلد «کتاب مقدس» تاریخی توسط پلیس در ترکیه

این کتاب در زمان بازرسی معمولی روزانه که از رانندگان و اتومبیلها در بزرگراه آکسارای به آدنا انجام می شود، کشف شد.

به گزارش «محبت نیوز» این کتاب در زمان بازرسی معمولی روزانه که از رانندگان و اتومبیلها انجام می شود کشف شد.
به نقل از دیلی صباح، در این بازرسی پلیس ترکیه به طور تصادفی این کتاب مقدس نادر را که بر روی پوست نوشته شده بود در داخل خودرویی که سرنشینان آن دو تبعه عراق و سوریه بودند را کشف کرد.

این دو تبعه سوری و عراقی توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند و تحقیقات در مورد این کتاب مقدس تاریخی ادامه دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی