اقتصاددان ایرانی: شرایط اقتصادی ایران به سمت «ونزوئلایی» شدن است

اقتصاددان ایرانی شرایط و التهابات بازار کشور را نشانه‌ای از فروپاشی اقتصادی و حرکت به سمت ونزوئلایی شدن دانست که در آینده نیز تشدید می‌شود.

به گزارش «محبت نیوز» حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاد دان ایرانی درباره التهابات بازار ارز در ایران گفت: این شرایط نشانه‌ای از فروپاشی اقتصادی ایران و حرکت به سمت ونزوئلایی شدن است که در آینده نیز تشدید می‌شود.

وی در گفت‌و‌گوی امروز خود با خبرگزاری «ایلنا» همچنین تصریح کرد:
وضعیت کنونی عواملی مختلفی دارد که عامل عمده فضای مافیایی کشور و گروه‌های رانتی هستند که تبدیل به بازیگر عمده بازار ارز شده‌اند و از هر بهانه‌ای مانند خروج امریکا از برجام و اتفاقات شب عید برای غارت‌گری استفاده می‌کنند.
نباید همه مشکلات اقتصادی را به پای دولت نوشت. بخش‌های مختلفی خارج ازنهاد دولت، منابع بزرگ ریالی خود را وارد بازار ارز می‌کنند تا از طریق افزایش قیمت و ایجاد التهاب به اهداف اقتصادی و حتی تضعیف موقعیت دولت دست یابند”.

راغفر احساس نگرانی مردم نسبت به شرایط اقتصادی را ملتهب کننده فضای سیاسی دانسته و اظهار داشت:
“این فضا خود ملتهب کننده اتفاقاتی است که در شرایط کنونی ماهیت سیاسی پیدا کرده و افرادی که سعی می‌کنند از این رهگذر با دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی، سود‌های هنگفتی را به بهای تحمیل هزینه به بخش‌های مختلف اقتصاد مانند تولید، بودجه خانوار‌ها و گسترش اضطراب‌های اجتماعی و سیاسی به دست آورند”.
این استاد اقتصاد در ادامه ضمن انتقاد از دولت ایران گفت:
“نفوذ مافیای گسترده در دولت، مجلس و نهادهای تصمیم گیری که خود بخشی از این مشکل و متنفع از این شرایط هستند، اراده کافی برای برطرف کردن این مشکل را از دولت سلب کرده است.
وظیفه دولت فراهم کردن امکانات و فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه است. به این مفهوم ما فاقد دولت هستیم. نهادها با فعالیت‌های اقتصادی و قدرت نفوذ بالای خود در اقتصاد، نقش تعیین کننده تری نسبت به دولت دارند، البته دولت نیز منافع این گروه‌ها را نمایندگی می‌کند تا منافع مردم را”.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی