شماری از پناهجویان ایرانی از یونان به ترکیه اخراج شدند

اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ توافق کردند تا همه کسانی که به طور غیرقانونی خود را به یونان می رسانند، چنانچه یونان آنها را مستحق دریافت پناهندگی ندانست، باید دوباره به خاک ترکیه پس فرستاده شوند.

به گزارش «محبت نیوز» منابع خبری از اخراج ۷ پناهجوی ایرانی ،افغان و پاکستانی از جزیره لسبوس یونان به ترکیه خبر دادند،این اقدام با همکاری “آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا” موسوم به “فرانتکس” انجام شده است.
خبرگزاری آلمان گزارش داده است که یونان روز پنجشنبه هفت مهاجر را از جزیره لسبوس به بندر “دیکیلی” ترکیه منتقل کرده است. به گفته پلیس یونان این مهاجران از کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان بوده اند.
مقامات مهاجرت یونان گفته اند که درخواست پناهندگی این افراد برای دریافت حق حفاظت جانبی (اقامت موقت) رد شده بود. این نوع حق حفاظت به کسانی تعلق می گیرد که در کشورشان به دلیل شکنجه، مجازات اعدام و یا تهدیدات جنگ “با آسیب های جدی” روبرو باشند.

برنامه اخراج پناهجویان رد شده از یونان به دلیل کمبود نیروی انسانی با مشکلات و دشواری هایی مواجه است. در جزایر شرقی دریای اژه در حال حاضر حدود ۱۵ هزار تن از پناهجویان و مهاجران حضور دارند. ادارات یونان گفته اند که مراکز پذیرش پناهجویان در این جزایر کاملن شلوغ است.
اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ توافق کردند تا همه کسانی که به طور غیرقانونی خود را به یونان می رسانند، چنانچه یونان آنها را مستحق دریافت پناهندگی ندانست، باید دوباره به خاک ترکیه پس فرستاده شوند.
پلیس یونان می گوید که تاکنون ۱۵۹۰ نفر بر اساس این توافق به ترکیه اخراج شده اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی