مسیحیان اولین قربانیان اسلام گرایان/تعداد مسیحیان سوریه به نصف تقلیل یافته است

مسیحیان سوری نه تنها بارها قربانی حملات اسلامگرایان داعش شده اند بلکه می گویند بیشترین تهدیدها را از سوی گروه های مخالف اسد و اسلام گرایان افراطی دریافت می کنند.

به گزارش «محبت نیوز» بسیاری بر این باورند که پیش از جنگ داخلی در سوریه، این کشور بهشت مسیحیان خاورمیانه بود. نزدیک به ۱۸ میلیون مسیحی در این کشور زندگی می کردند امروز تعداد مسیحیان سوریه به نصف تقلیل یافته است.

به نقل از یورو نیوز، مسیحیان سوری نه تنها بارها قربانی حملات اسلامگرایان داعش شده اند بلکه می گویند بیشترین تهدیدها را از سوی گروه های مخالف اسد و اسلام گرایان افراطی دریافت می کنند. تهدید ها تنها جانی و مالی نیستند. بسیاری از مسیحیان سوری از فرستادن فرزندان خود به مدارس محروم می شوند.
کارن تادووسیان، رئیس کمیته ارامنه بلژیک می گوید: «مسیحیان اولین قربانیان اسلام گرایان در این سال ها بوده اند. دلیل آن هم واضح است اسلام گرایان افراطی آنها را محارب می دانند. یک قرن پیش ارامنه در ۱۹۱۵ از سوی عثمانی ها نسل کشی را تجربه کرده اند. آن موقع هم تنها دلیل کشتار تفاوت دین و مذهب بود.»بی دلیل نیست که بسیاری از مسیحیانی که در سوریه مانده اند از حامیان دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. تبلیغات فراوانی در حمایت از اسد از سوی مسیحیان سوری می شود. پیتر پطروسیان کشیش مسیحی و زاده حلب سوریه است.

او می گوید: «مسیحیان سوریه حامی دولت این کشور هستند. ما می خواهیم کشورمان را همان گونه که قبلن بوده نگاه داریم. مسیحیان سوریه برای صلح و علیه جنگ داخلی سوریه هستند. ما با دولت سوریه همکاری می کنیم تا دوباره بتوانیم ثبات و صلح را به کشور بازگردانیم.»
البته مسیحیان سوری بر این باور هستند که دولت اسد ناگزیر است به دموکراسی بیشتر تن دهد. اما این سوری ها هستند که می توانند سرنوشت خود را در دست بگیرند نه جنگجویان و اسلام گرایان خارجی. به گفته این کشیش ارتدکس به طور مسلم مردمی که خواستار تغییرات دموکراتیک هفت سال پیش بودند هیچ گاه خواستار جنگ داخلی و تجزیه سوریه نشدند. اما جنگجویان خارجی این موضوع را به آنها تحمیل کردند. هزاران نفر در این هفت سال کشته شدند. شهرها کاملن در آتش سوختند و در نهایت کشورهای دیگر برای سوریه تصمیم می گیرند و همین این ها به گفته پطروسیان نشان از یک شکست بزرگ برای مردم سوریه دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی