شکایت یک معلم زن مسلمان از دولت آلمان به‌خاطر ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور!

قانون بی‌طرفی می‌گوید معلمان تا کلاس دهم اجازه استفاده از نمادهای مذهبی شامل صلیب و روسری و … را ندارند اما گویا این معلم مسلمان از این قانون رضایت ندارد.

به گزارش «محبت نیوز» دادگاه کار برلین امروز دوشنبه ۲۷ فروردین رسیدگی به شکایت یک معلم مسلمان در مورد ممنوعیت حجاب (روسری) را آغاز می‌کند. به گزارش رسانه‌های برلین، آموزش و پرورش دولت ایالتی برلین بعد از استخدام یک معلم زن مسلمان برای مدرسه ابتدایی، او را با توجه قانون بی‌طرفی به اجبار به دبیرستان (بعد از کلاس دهم) منتقل کرد.

قانون بی‌طرفی می‌گوید معلمان تا کلاس دهم اجازه استفاده از نمادهای مذهبی شامل صلیب و روسری و … را ندارند. این زن حالا از دولت ایالتی برلین شکایت کرده و گفته می‌خواهد به مدرسه ابتدایی برگردد. در این پرونده وکالت دولت برلین را شیران آتش، وکیل برجسته و موسس مسجد لیبرال برلین به عهده دارد. موضوع ممنوعیت حجاب در مدارس یک بار دیگر به یکی از موضوعات روز در عرصه سیاسی و اجتماعی آلمان تبدیل شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی