تسهیل اشتغال در نهاد‌های کلیسایی اروپا برای متقاضیان غیر مسیحی

بر اساس حکم دیوان عالی اتحادیه اروپا افرادی بدون مذهب یا گرایش های دینی دیگر که متقاضی شغل در نهاد های کلیسایی باشند می تونند مشغول به کار شوند.

به گزارش «محبت نیوز» یک کارشناس امور تربیتی در برلین از یک موسسه کلیسایی درخواست کار کرده بود. او اما علیرغم برخورداری از صلاحیت لازم برای این شغل یک سال بعد تقاضانامه‌ی خود را همراه جواب رد دریافت کرد، بدون آن که برای این جواب منفی توضیحی داده باشند.
به گفته دویچه وله، او بر این باور بود که عدم دریافت این شغل از آنجا ناشی می‌شود که او به هیچ مذهبی تعلق ندارد، چرا که در فرم تقاضای کار سوال  تعلق مذهبی نیز ذکر شده بود. این زن کارشناس برای رسیدن به حق خود شکایت کرد و خواهان ۱۰ هزار یورو جبران خسارت شد. پرونده‌ی این ماجرا در نهایت به دیوان عالی اتحادیه اروپا ارجاع شد.

این دیوان روز سه‌شنبه (۱۷ آوریل / ۲۸ فروردین) حکم خود را صادر کرد؛ حکمی که پیامدهای مهمی برای کارفرمایان کلیسایی دارد. طبق این حکم، انتشار هر آگهی اشتغال با ذکر لزوم داشتن تعلقات مسیحی تبعیض‌آمیز است و کلیساها در مقام کارفرما نمی‌توانند در همه موارد از درخواست‌کنندگان بخواهند که تعلقی مذهبی داشته باشند.
به باور قاضیان دیوان عالی اتحادیه اروپا، کارفرمایان کلیسایی می‌توانند از متقضای شغل بینش و گرایشی دینی بطلبند، اما تنها در مواردی که شغل مورد نظر لزوم برخورداری از چنین گرایش و بینشی را توجیه کند.

حکم دیوان اتحادیه اروپا اهمیتی نمادین دارد، چرا که کلیساها و نهادها، موسسات و سازمان‌های متعلق به آن‌ها پس از موسسات و ادارات دولتی، دومین کارفرمای بزرگ در آلمان محسوب می‌شوند و بیش از یک میلیون نفر تحت پوشش آن‌ها مشغول به کار هستند.
هم کلیسای پروتستان و هم کلیسای کاتولیک در آلمان در زمینه حقوق اشتغال از آزادی‌های زیادی برخوردارند. هم قانون اساسی آلمان و هم اتحادیه اروپا برای کلیساها حقوق خاصی برای تصمیم‌گیری و در واقع نوعی خودگردانی در نظر گرفته‌اند.

از یک کشیش می‌توان انتظار داشت که عضو جماعت کلیسایی باشد. آما آیا از یک پزشک و یک باغبان هم می‌توان چنین انتظاری را داشت؟
در این جاست که حق کلیساها در زمینه خودگردانی با حقوق و موازین اتحادیه اروپا در زمینه حق برابری در عرصه اشتغال تلاقی می‌کند.
حال با حکم دیوان عالی اتحادیه اروپا بیمارستان‌ها، موسسات و نهادهای کلیسایی که در زمینه درمان و بهیاری فعالیت دارند، آسان‌تر می‌توانند دست به استخدام کارکنان مورد نیاز خود بزنند، چرا که اکنون تعلقات و گرایش‌های مذهبی متقاضیان دیگر نقشی در گزینش‌ها نخواهد داشت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی