آداب کتک زدن زن در اسلام ! + ویدیو

یک عالم سلفی آدابی را توضیح می دهد که به زعم او برای کتک زدن زن توصیه شده است.

 

«محبت نیوز» –  این مبلغ سلفی آداب خاصی را برای کتک زدن زنان مطرح می کند، که از جمله آنها خودداری از سیلی زدن به صورتشان است، زیرا آنها را زشت می کند!

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
FacebookTwitterBalatarinTelegram

نمایش نظر دهی