کمک به سایت

( با ارسال آگهی و تبلیغات سایت خود  در “محبت نیوز” ما را حمایت کنید )

کاربران گرامی

به پشتوانه معنوی شما عزیزان توانستیم سایت جدید خود را راه اندازی کنیم . به این امید که بتوانیم در مسیر خبر رسانی بهتر و ترویج کلام خداوند از این طریق خدمات بیشتری به شما ارائه دهیم .

نظر به اینکه “محبت نیوز” آژانس خبری مسیحیان ایران در ادامه فعالیت ها و گسترش آن پیوندی گسست ناپذیر با جذب امکانات دارد، و از آنجایی که ” محبت نیوز” بدلیل عدم وابستگی خود به سازمانها و یا ارگانهای مسیحی به توان خود متکی است؛ نیازمند کمک های مالی شما، اعضا و کاربران گرامی است.

بطور یقین پشتیبانی شما نیز در کنار دعای برکت تان میتواند بیش از پیش یاری گر ما باشد. این کمک ها هر اندازه هم که باشد باعث تداوم این حرکت و دلگرمی ما خواهد بود .

 در این خدمت با ما همراه باشید

قرار دادن نام ما در لیست دعای روزانه خودتان و طلب از خدا برای برکات مادی و معنوی

“محبت نیوز” آژانس خبری مسیحیان ایران را به دوستان و هموطنان غیر مسیحی خود معرفی کنید

هدایا و کمک های مالی؛ هر سکه شما امروز بذری است که برای خداوند می پراکنید و حاصل آن را صد چندان خواهید گرفت .

« ما را در صید جانهای بیشتر برای خداوند یاری فرما ئید »