Post Tagged with: "امام حسن"

تقویم جمهوری اسلامی سیاه‌تر شد

تقویم جمهوری اسلامی سیاه‌تر شد

با تصویب مجلس شورای اسلامی، روز هشتم ربیع الاول روز درگذشت امام یازدهم شیعیان نیز تعطیل رسمی اعلام شد.

نماینده معمم مجلس پای امامان شیعه را به دعوای کنسرت کشاند

نماینده معمم مجلس پای امامان شیعه را به دعوای کنسرت کشاند

جدال برای نان بین «حسنی ها» و «حسینی های» حکومتی در عرصه کنسرت و روضه هویدا گردیده است