Post Tagged with: "تقویم"

تقویم جمهوری اسلامی سیاه‌تر شد

تقویم جمهوری اسلامی سیاه‌تر شد

با تصویب مجلس شورای اسلامی، روز هشتم ربیع الاول روز درگذشت امام یازدهم شیعیان نیز تعطیل رسمی اعلام شد.

شهردار آمریکایی، مناسبتهای مسیحی و ملی را هدف قرار داد

شهردار آمریکایی، مناسبتهای مسیحی و ملی را هدف قرار داد

تغییر نام این مناسبتها که سالیان طولانی در تقویم مردم این شهر گنجانده شده بودند، انتقادات گسترده ای را درادامه مطلب…